Termíny zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019

1. termín zápisu ve středu 4. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hod.

Náhradní termín ve středu 18. dubna 2018, 14.30 - 16.00 hod.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list. - Pro budoucí prvňáčky, šk. rok 2018 - 2019

Úřední oznámení zápisu

Co s sebou kromě dítěte

Informace pro rodiče, kteří se chystají k zápisu 4. 4. 2018: Rodiče mohou jít s dítětem k zápisu do jakékoliv školy, kterou si vyberou. Pokud by však nastala situace, že by k zápisu do konkrétní školy přišlo víc dětí, než kolik škola může přijmout, tak škola musí přednostně přijmout žáky ze svého obvodu a pak teprve ostatní do výše kapacity. Nad rámec kapacity  škola nemůže děti přijmout, musela by je odkázat na "jejich" školský obvod. 

(Vyhláška města o stanovení školských obvodů; Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru)

http://www.mnhradiste.cz/radnice/mestsky-urad/organizacni-struktura/fso/vyhlaska-mesta-o-stanoveni-skolskych-obvodu

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon: 0.P a 1.třídy
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100