Stravování

Stravování žáků probíhá ve školní jídelně v Mírové ulici.
Vyvařování stravy zajišťuje jiný subjekt (jídelna školy ve Studentské ulici)

Kancelář Školní jídelny

Studentská 895, Mnichovo Hradiště

Vedoucí ŠJ: František Ouředník

telefon 326 771 060, 733 177 667 (pí Liebichová)
www.2zsmh.cz (informace o jídelně), www.strava.cz (objednávání obědů)
e-mail: jidelna@2zsmh.cz

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100