Školní družina

Fotografie z akcí školní družinyhttps://www.zonerama.com/skolnidruzina

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 8 oddělení družiny pod vedením vedoucí vychovatelky Andrey Vobořilové.

V pavilonu školy naproti hale BIOS jsou pouze třídy: 0. P,  1. A, 1. B. 1. C, 3. A  (tzn. 5 oddělení školní družiny). Ostatní třídy (3 oddělení družiny) jsou v hlavní budově školy v Sokolovské ulici:

PAVILON: ŠD 1 - ved. pí Vobořilová, ŠD 2 - ved. pí Jaňaková, ŠD 3 - ved. pí Salabová, ŠD 4 - ved. pí Rejzková E, ŠD 5 - ved. Pí Reiterová

 

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 200,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)

 

Na vycházky s dětmi chodí jednotlivá oddělení školní družiny od 11. ledna 2021

  • ŠD 1 - ved. A. Vobořilová
  • ŠD 4 - ved. E. Rejzková
  úterý 13.00 - 14.30
  • ŠD 2 - ved. I. Jaňaková
  pátek 13.15 - 14.30
  • ŠD 3 - ved. M. Salabová
  čtvrtek 12.30 - 14.00
  • ŠD 5 - ved. J. Reiterová
  • ŠD 8 - ved. J. Kloučková
  pátek 13.00 - 14.30
  • ŠD 6 - ved. H. Rejzková
  • ŠD 7 - ved. Š. Kollárová
  čtvrtek 12.30 - 14.00
 
 

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilon 0. P, 1. A, 1. B, 1. C, 3. A (vychovatelky: Vobořilová, Jaňaková, Salabová, E. Rejzková, Reiterová)
telefon: ---- (školní družina v hlavní budově školy v Sokolovské ulici - pí vychovatelky H. Rejzková, Kloučková, Kollárová)

IZO ŠD: 113 600 267

Vnitřní řád školní družiny: je k nahlédnutí v hlavní budově školy a v pavilonu

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100