Projekty školy

20. únor 2017

Třídy 3. A a 3. B se zapojily do projektu Džusy a pyré.

Více se dozvíte zde, v Dopisu pro rodiče.

5. 6. 2017

Projekt EU - Výzva 22

Jsme zařazeni do projektu Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav - VÝZVA 22 . Je spolufinancování Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon 1. a 2. třída
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmhradiste.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100